Meniu Uždaryti

Apie mus

ĮSTAIGOS ĮVAIZDIS

       Saugi ir sveika aplinka, palankios ugdymo ir darbo sąlygos, dėmesys vaiko saviraiškos gerinimui, įtraukties stiprinimas, sąžiningas pedagogų darbas, įstaigos dalyvavimas projektinėse veiklose,  miesto ir  respublikiniuose renginiuose.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKA

Išpuoselėta, sutvarkyta aplinka, atnaujintos sporto ir žaidimų aikštelės vaikų saviraiškai ir aktyviai, spontaniškai veiklai

 

Lopšelio-darželio grupės – žaidimų ir veiklų kambariai

                                    Miegamieji                                                             Drabužinės

 

                              Prausykla-tualetas                                                           Virtuvėlė

 

               Logopedo kabinetas                                                                      Sporto salė

Meninio ugdymo salė 

 

Baseinas

ĮSTAIGOS SAVITUMAS

Prioritetai – sveikatos stiprinimas ir saugojimas.

        Kartais žmonės mano, kad ugdymas yra faktų ir įgūdžių kaupimas. Kartais jie tiki, kad būti sveikam reiškia nesirgti. Tačiau ir ugdymas, ir sveikata yra kur kas platesnės, turiningesnės, viena nuo kitos neatsiejamos sąvokos.

      Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) apibrėžia sveikatą, kaip visišką fizinės, protinės ir socialinės gerovės būseną, kad „sveikata yra kuriama ir diegiama kasdieninėse situacijose, ten kur žmonės dirba, mokosi, žaidžia. Sveikata kuriama, kai žmogus rūpinasi savimi ir aplinkiniais, kai jis sugeba apsispręsti ir kontroliuoti savo gyvenimo aplinkybes ir kai užtikrinama, kad aplinkoje, kurioje jis gyvena, sudarytos sąlygos visiems bendruomenės nariams sveikai gyventi“.

         Sveikata – pati didžiausia vertybė. Visas vaiko gyvenimas grindžiamas sveikatos puoselėjimo, tausojimo, stiprinimo idėjomis. Žmogus tampa stiprus, doras ir sąžiningas tik per ugdymą, kuris yra didžiausias menas. Profesorius J. Laužikas teigė, kad „sveikatos stiprinimas yra kaip raudona linija, einanti per visų kitų sričių vienovę…“.

      Ugdymo įstaiga ir šeima siekia, kad vaikas augtų sveikas, vystytųsi pagal savo prigimtį. Pedagogai integruoja sveikos gyvensenos programą į bendrąsias ugdymo programas, ieško naujų, netradicinių darbo su vaikais formų, taiko aktyviuosius ugdymo metodus.

Džiaugiamės, kad esame vienintelė įstaiga Marijampolėje, turinti baseiną. Vandenyje labai smagu, o tai teigiamai veikia vaikų emocinę bei fizinę sveikatą.

Projektas – vienas iš priimtiniausių metodų, kuriuos aktyviai vystome mūsų įstaigoje.

       Pedagogai renkasi šį metodą todėl, kad pastebėjus nesklandumų kurioje nors srityje, radus apie tai duomenų (faktų, jausmų, poveikių ir kt.), galima įvardinti problemą ir iškelti idėją. Šis metodas labai vertingas dar ir todėl, kad pedagogai, įgyvendindami sveikatos ugdymo programą, gali įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius, vaiko aplinkos žmones siekti bendrų tikslų. Vieni projektai trumpalaikiai, kiti tęstiniai, vykdomi kelerius metus. Kai kurie išaugo į didesnes programas, kurios daugelį metų teikiamos Marijampolės savivaldybės sveikatos programų rėmimo konkursui. Įgyvendinant šiuos projektus, pedagogai siekia, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, išsiugdytų poreikį rūpintis gamta, supančia aplinka ir patys gebėtų pažinti sveikatą žalojančius veiksnius.

       Nepretenduojame į absoliučias tiesas, bet tikimės, kad mūsų įstaigos pedagogų patirtis sudomins ir paskatins domėtis sveikatos stiprinimo ir puoselėjimo galimybėmis, aktyvins tėvelių įsitraukimą į įvairias vykdomas veiklas.

ĮSTAIGOS KULTŪROS FORMAVIMAS

     Lopšelio–darželio bendruomenė telkiama ne tik ugdymo proceso tobulinimui, bet ir renginių organizavimui. Minimos tradicinės, kalendorinės, Valstybinės ir kt. šventės. Jų metu organizuojamos vaikų, darbuotojų, aktyvių tėvų darbų parodos, projektai, išvykos, netradicinių veiklų dienos, savanorystės projektai ir kt. Sudarytos sąlygos dalykiniams ir metodiniams patirties sklaidos mainams.

Skip to content