Meniu Uždaryti

Aitvarai

“AITVARŲ” GRUPĖ (5-6 m.)

Grupėje dirba:

Vilma Šlekaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vida Rudaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Edita Čėsnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

 

Mūsų tikslas – užtikrinti vaikų raidą atitinkantį ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius, sudaryti gerą ugdymo mikroklimatą, kad vaikai taptų savarankiški, noriai siektų pažinti pasaulį.

          Aitvarų” (5-6 m.) grupėje vaikus ugdome pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą” Taip pat pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui,, Žaismė ir atradimai“. Ugdomosios veiklos planavimas vykdomas atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus, taip pat siekiam ugdyti vaikų komunikabilumo gebėjimus, skatinti vaikus bendrauti, reikšti mintis. Įsijungiame į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,Sveikuoliukai”. Dalyvaujame respublikiniuose sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektuose „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada“, ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.

          Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Jausmų traukinukas”. Tikslai: vaikams padėti įvertinti ir įvardinti savo emocijas bei savijautą, formuoti gebėjimą taikiai spręsti tarpusavio santykius, ugdyti gebėjimą išlaikyti pakantumą, pagarbą bendraamžių bei suaugusių sprendimams, didžiuotis savo  pasiekimais ir laimėjimais.

        Grupėje įgyvendiname trumpalaikius projektus: „Kas greičiausias ir vikriausias?”, „Rudeninių lapų kompozicija“, „Kūrybinė STEAM savaitė mano darželyje”, „Žaidžiame ir sportuojame”, „Lenktyniaujam ir draugaujam”.

            Vaikų ugdymo pasiekimus aptariame su tėvais individualiai, susirinkimų metu. Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

 

Atnaujinta 2024-01-03

Skip to content