Meniu Uždaryti

Ančiukai

“ANČIUKŲ” GRUPĖ (5-6 m.)

 „SKATINDAMI VAIKŲ SAVIRAIŠKĄ,  ATRASKIME JAUNUOSIUS TALENTUS!“

 

 GRUPĖJE DIRBA:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės :

Rasa Savickienė

Nijolė Piliponienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja

Loreta Glodienė

„ANČIUKŲ“ GRUPĖJE VISI VAIKAI:

   • gerbiami ir mylimi;
   • gali džiaugtis vaikyste ir atvirai reikšti savo jausmus;
   • laisvai rinktis veiklą, bendrauti, bendradarbiauti, priimti sprendimus;
   • būti savimi ir tikėti stebuklais;
   • būti skirtingais, gyventi ir elgtis pagal savo prigimtį;
   • įgyti žinių apie juos supantį pasaulį;
   • dalyvauti kuriant šventes ir lopšelio-darželio tradicijas, natūraliai perimti tautos kultūrą;
   • ugdytis savo meninius gebėjimus: sportuoti, dainuoti, vaidinti, piešti ir kt.

 

   Ugdymo tikslai, uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys bus orientuotas į vaikų asmeninius ugdymo/-si pasiekimų rezultatus, poreikius, gebėjimus, atsižvelgiant į kiekvieną ugdytinį individualiai. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas:

   • Sveikai, saugiai aplinkai ir gerai vaiko savijautai;
   • Vaiko raidą skatinančios aplinkos kūrimui;
   • Pozityviai sąveikai su suaugusiaisiais;
   • Individualios pažintinės, socialinės-emocinės raidos skatinimui;
   • Pozityvių santykių su kitais vaikais skatinimui.

    Kartu su ugdytiniais dalyvausime socialinių partnerių organizuojamose akcijose, Tarptautiniuose   eTwinning’o platformos projektuose, kurie atitinka ugdytinių amžių ir gebėjimus, projekte „Sveikatiada“. Organizuosime renginius savo įstaigos bendruomenei. Vykdysime ilgalaikį sveikatingumo projektą grupėje „Augsiu didelis stiprus ir sveikas“, pagal poreikį įgyvendinsime trumpalaikius projektus, akcijas.

 

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content