Meniu Uždaryti

Lašiukai

“LAŠIUKŲ” GRUPĖ (3-4 m.)

 Mes esame linksmi „Lašiukai“, Lyg tie žiedeliai laukuose.

Mes nešame dienas saulėtas Ir džiaugiamės diena šilta.

Patinka mums visiems sportuoti Ir žaisti su draugais kartu.

Grupėje dirba:

Vida  Rudaitienė – ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji  mokytoja

Vida Buzienė – ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji  mokytoja

Modesta Uzdilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja

         „Lašiukų“ vyresniojo  amžiaus (3-4m.)  Grupės vaikai yra žingeidūs, aktyvūs, smalsūs, noriai bendrauja, domisi juos supančia aplinka, jiems būdingas judrumas, patinka aktyvi fizinė veikla. Berniukams labiau patinka konstruoti, dėlioti dėliones, loto, mergaitėms – žaisti siužetinius, stalo žaidimus, teatro vaidinimai. Lauke vaikai renkasi judrią veiklą. Visi vaikai mėgsta piešti, spalvinti, taip pat jiems patinka vartyti knygeles, žaisti stalo žaidimus, klausytis sekamų ir vaidinamų pasakų, žaisti lavinamuosius žaidimus, vaikai domisi naujausiomis technologijomis. Ugdytiniai noriai eksperimentuoja su įvairiomis spalvinimo, tapymo, lipdymo ir gamtinėmis priemonėmis, grupėje taip pat yra taikomos ir inovatyvios technologijos veiklų kokybei paįvairinti (interaktyvi SMART lenta). Grupės aplinka yra saugi, estetiška, skatinanti vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant sau draugus.

Ugdomosios  veiklos  planą sudarėme  remdamiesi „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, kurį sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimo sričių-išskirtų siekiant vaiko asmenybės ugdymosi ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymosi ypatumus.  Taip pat planuojant  naudojomės rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui “ŽAISMĖ IR ATRADIMAI” (inicijuota LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra, 2021 m.). Grupėje bus įgyvendinamas sveikatingumo projektas „Sportuok, judėk-gyvenk sveikai“, programa „Zipio draugai“

        Mūsų grupės tikslas: padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Ugdydami vaiką siekiame, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis.

Prioritetą skiriame vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui .Dalyvaujame „Sveikatiada“ projekte, daug dėmesio skiriame vaikų žinioms apie sveikatos saugojimą, organizmo grūdinimą, taisyklingą kūno laikyseną, asmens higieną. Mokome saugiai elgtis įvairiose situacijose. Skatiname vaikų judrumą žaisdami judriuosius žaidimus, organizuojame varžybas, naudojame įvairias sportines priemones. Judant, bėgiojant, atliekant sportines užduotis mokomės judėti saugiai, judrią veiklą  keičiame ramesne .Atliekame kvėpavimo pratimus.

  • Organizuojame tradicines ir netradicines pramogas, šventes.
  • Grupėje įgyvendiname ilgalaikį projektą „Pats valysiu batukus…“
  • Vyksta bendradarbiavimas su šeima, socialiniais partneriais.
  • Dalyvaujame darželio, miesto, respublikos organizuojamose konkursuose akcijose, parodose.
  • Pagrindinis vaiko vertintojas yra ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Komunikavimo, socialinę kompetenciją- logopedė, sveikatos saugojimo ir  stiprinimo-kūno kultūros instruktorė.
  • Grupėje atliekame ugdytinių žinių tyrimus, pasiekimų aprašus(rudenį ir pavasarį), atliekame kūrybines užduotis .Vaikų pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu.
  • Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai “narės, dalyvaujame jos veikloje, dalijamės gerąja patirtimi.

 

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content