Meniu Uždaryti

Meškiukai

“MEŠKIUKŲ” GRUPĖ (2-3 m.)

Laukia meškinas svečių, štai puodelis su dangčiu,

O puodelyje saldus –liepom kvepiantis medus! 

Grupėje dirba:

Sandra Žilvienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Ramutė Pangonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Linutė Budrevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Mūsų tikslas – užtikrinti vaikų emocinį saugumą, nes adaptavimasis prie naujos aplinkos yra tikras iššūkis. Pastoviu dienos režimu darželyje mokome vaiką organizuotumo, stipriname jo atsakingumo ir savarankiškumo jausmus ir užkertame kelią vaikų netinkamam elgesiui.

„Meškiukų” (2-3 m.) grupėje vaikus ugdome pagal įstaigos „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą”. Įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,SVEIK-UOLIUKAI”. Įsijungėme į respublikinius sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektus „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada”, į tarptautinius programos „eTwinning” projektus. Dalyvaujame ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.

Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Kai švarios rankelės-šypsosi veidelis”. Vaikams suteikiame žinių apie kūno priežiūrą ir mokome jį prisižiūrėti.

Grupėje įgyvendiname trumpalaikius projektus:  „Rudenėlio dovanos”, „Kūrybinė STEAM savaitė mano darželyje”.

Vaikų ugdymo pasiekimus aptariame su tėvais individualiai, susirinkimų metu. Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

 

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content