Meniu Uždaryti

Papūgiukai

“PAPŪGIUKŲ” GRUPĖ (4-5 m.)

Grupėje dirba:

Rasa Mokolaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vida Buzienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Laima Gervelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

 

Mūsų tikslas – ugdyti sveiką ir aktyvų, bendraujantį, žingeidų, savimi pasitikintį vaiką.

 Uždaviniai:

  • skatinti vaikus domėtis kitais, bei gebėti būti kartu su kitais, bendrauti, draugauti ir spręsti kasdienines problemas;
  • ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviariškos, bendravimo, pažinimo priemonę;
  • stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

„Papūgiukų” (4-5 m.) viduriniojo amžiaus grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigoje parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, prioritetą teikiant komunikavimo ir sveikatos saugojimo bei sveikatos stiprinimo kompetencijoms ugdyti, taip pat pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui ,, Žaismė ir atradimai” vaikai lavinami pagal 18 pasiekimų sričių („Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, 2014 m. ,,Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras“).

Pagrindinė vaikų ugdymosi organizavimo forma – žaidimas. Ugdomoji veikla vyksta individualiai, grupelėmis bei su visa grupe.

  • Įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,SVEIK-UOLIUKAI”. Įsijungėme į respublikinius sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektus „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada”. Dalyvaujame ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.
  • Dalyvaujame darželio, miesto, respublikos organizuojamose akcijose, parodose.
  • Bendraujame ir deriname veiklas su socialiniais partneriais.
  • Bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.
  • Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Juda rankelės, trepsi kojelės”.

Vaikus sudominame lietuvių liaudies žaidimais. Tenkiname poreikį žaisti, laviname gimtąją kalbą, turtiname žodyną, pratiname socializuotis. Skatiname žaisti judriuosius žaidimus, laviname judesius ir fizines ypatybes.

  • Įgyvendiname trumpalaikius projektus: ,,Ruduo kieme, darže, sode”, ,,Sveikatos šalyje”.
  • Grupėje atliekame ugdytinių žinių tyrimus, rudenį ir pavasarį įvertiname vaikų pasiekimų žingsnelius, atliekame kūrybines užduotis. Vaikų pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių, susirinkimų metu.

 

Atnaujinta 2024-01-15

Skip to content