Meniu Uždaryti

Papūgiukai

“PAPŪGIUKŲ” GRUPĖ (4-5 m.)

 

Grupėje dirba:

Rasa Mokolaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vida Buzienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Laima Gervelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

 

Mūsų tikslas – ugdyti sveiką ir aktyvų, bendraujantį, žingeidų, savimi pasitikintį vaiką.

 Uždaviniai:

    • skatinti vaikus domėtis kitais, bei gebėti būti kartu su kitais, bendrauti, draugauti ir spręsti kasdienines problemas;
    • ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę;
    • stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

      „Papūgiukų” (4-5 m.) jaunesniojo amžiaus grupėje vaikus ugdome pagal įstaigos „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą”. Įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,SVEIK-UOLIUKAI”. Įsijungėme į respublikinius sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektus „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada”, į tarptautinius programos „eTwinning” projektus. Dalyvaujame ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.

      Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Kai švarios rankelės-šypsosi veidelis”. Vaikams suteikiame žinių apie kūno priežiūrą ir mokome jį prisižiūrėti.

      Grupėje įgyvendiname trumpalaikius projektus:  „Rudenėlio dovanos”, „Kūrybinė STEAM savaitė”.

      Vaikų ugdymo pasiekimus aptariame su tėvais individualiai, susirinkimų metu. Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

 

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content