Meniu Uždaryti

Spalviukai

“SPALVIUKŲ” GRUPĖ  (5-7 m.)

Mes esame Spalviukai, Vaivorykštės vaikiukai. Mes esame linksmi, dainelė mūs skambi.

Skaičiuojam, rašom, piešiam, sportuojam, plaukiam, žaidžiam… Daržely mums smagu, būry gerų draugų!

Mes vienas kitą mylim, užjaučiam ir paguodžiam… Kad kiekviena diena, būt džiaugsmo kupina!

 

FILOSOFIJA. Vaikas – individas. Kiekviename vaike atraskime visas vaivorykštės spalvas ir suteikime galimybę jam pačiam jas pamatyti ir suprasti.

VIZIJA. Subrandintas vaikų noras pažinti save ir pasaulį, meną, etnines tautos tradicijas, suformuota nuostata sveikai gyventi.

MISIJA. Atskleisti vaikams savęs pažinimo pradžiamokslį. Sukurti saugią aplinką vaiko psichinei ir fizinei sveikatai užtikrinti. Sudaryti sąlygas auklėtinių kūrybinėms galioms reikštis. Rengti vaikus mokyklai.

GRUPĖJE DIRBA:

Aušra Žaliauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Virginija Šidlauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Alma Vilkelienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja.

      Grupėje ugdomi 5 – 6 – 7 m. vaikai pagal  atnaujintą „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Čia jie randa estetišką, funkcionalią – žaidimams ir ugdymui(si) pritaikytą aplinką. Siekiame ugdyti visas kompetencijas, tačiau prioritetą teikiame socialinei bei komunikavimo kompetencijoms. Stengiamės, kad grupėje vaiką lydėtų gera nuotaika, pasitikėjimas savimi, optimizmas, iniciatyvumas, pažinimo džiaugsmas, stiprėtų vaikų kūrybinės galios. Bendraudami ir bendradarbiaudami  su šeima, aptariame vaikų gebėjimus, pasiekimus, daromą pažangą, elgesio ypatumus, vaiko brandumą mokyklai. Dalyvaujame Lietuvos golfo federacijos projekte „Mažasis golfas“. Grupėje vykdome projektą “Mažais žingsneliais sveikatos link…”. Jau keleri metai įgyvendiname projektą “Rūšiuok atliekas – ilgink planetos gyvenimą”, įtraukdami ir kitas apskrities ikimokyklines įstaigas. Drauge su ugdytiniais inicijuojame ar dalyvaujame darželio bendruomenės, miesto ir respublikinėse akcijose, parodose, renginiuose, konkursuose. Esame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” narės.

     Glaudžiai bendradarbiaujame su Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo specialistais, Marijampolės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, Marijampolės profesinio rengimo centro pedagogėmis, Marijampolės viešosios bibliotekos Multicentro darbuotojais. Palaikome glaudžius ryšius su “Šaltinio” progimnazijos pradinių klasių mokytojomis, dalyvaujame bendruose renginiuose kartu su buvusiais ugdytiniais.

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content