Meniu Uždaryti

Žirniukai

“ŽIRNIUKŲ” GRUPĖ (2-3 m.)

„Kiekvienas vaikas yra kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis yra beribis ir nesuvaldomas”.

 

Grupėje dirba:

Zita Kuncienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Ramutė Pangonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Rasa Bindokienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

UGDYMO PRIORITETAI

   • Skatinti savarankiškumą, savitvarką;
   • Tobulinti vaikų kalbinius įgūdžius;
   • Kurti žingeidumą ir smalsumą skatinančią grupės aplinką;
   • Užtikrinti vaiko gerą savijautą darželyje;
   • Ugdyti pažintinius gebėjimus;
   • Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę;

Vaikai ugdomi pagal darželio ,,Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.

   • Grupėje ugdomi 2 – 3 metų vaikai.  Vykdomas ilgalaikis sveikatingumo  projektas „Vienas du augti didelis žadu“, kurio pagrindinis tikslas – formuoti tvirtus higienos įgūdžius darželyje ir siekti tęstinumo šeimoje; Įgyvendinamas trumpalaikis projektas „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija“. Pagrindinis tikslas: tinkamai sudaryti šio amžiaus vaikų globos ir ugdymo sąlygas, kad užtikrinti saugumą ir sėkmingumą, jų raidą.
   • Grupėje sukurta saugi aplinka vaiko psichinei ir fizinei sveikatai užtikrinti. Atėję į grupę, vaikai randa estetišką, funkcionalią – žaidimams ir ugdymui(si) pritaikytą aplinką.
   • Sudarome sąlygas kuo įvairesnei, nevienodo sudėtingumo veiklai ir paskatiname  vaikus rinktis veiklą, kas leidžia  pastebėti, kokia veikla patinka kiekvienam vaikui, kokio sudėtingumo veiklą vaikas renkasi, kaip ilgai į ją įsitraukia, koks yra veiklos rezultatas.

 

Atnaujinta 2023-09-15

Skip to content