Meniu Uždaryti

Nuotolinis ugdymas

TVARKOS APRAŠAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

2020 m. gegužės mėn. veiklos planas

2020 m. balandžio mėn. veiklos planas

Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda  

„EMOCIJŲ ŠĖLSMAS“

Nuoroda į virtualią kūrybinių darbų parodą:

https://youtu.be/rk68FI6zRt4

„VAIVORYKŠTUKŲ“ kūrybinė veikla – VIRTUALI PARODA – V I R U S A S  

Nuoroda į virtualią parodą:

https://youtu.be/gqXZfHJR1M8

Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatingumo ugdymo akcija  

„RYTINĖ MANKŠTA – GEROS DIENOS PRADŽIA“

Dalinamės akcijos įspūdžiais:

https://www.youtube.com/watch?v=plW97YNmCsc&feature=youtu.be

SEPTINTOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. gegužės 11-15 d.)

Spalvos ir spalviukai

Pražydo sodai ir laukai

Meninio ugdymo mokytojos ritminė pamokėlė 

Tikslas: klausant muzikos jausti besikeičiantį ritmą ir pritarti plojimu ir kitais ritminiais instrumentais. 

Pamokėlės video: 

https://drive.google.com/file/d/1dTEONharS8EeBjrJlpPnKqyBDooV4kpF/view?usp=drivesdk

Tėveliai dalinasi vaikučių video:

https://drive.google.com/file/d/1e0M2Z87Ot_BSCiR7s5HuP14BzaKWCdoU/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1e0M2Z87Ot_BSCiR7s5HuP14BzaKWCdoU/view?usp=drivesdk

Sužydėjo sodai, pievos ir laukai

Žemė pasipuošė žiedais…

Pažįstu, tyrinėju, atrandu…

ŠEŠTOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. gegužės 4-8 d.)

„Aitvariukai“ dalyvavo „Sveikatiados“ išūkyje „Pieno tūsas“ 

Tėveliai dalinasi vaikučių video:

https://drive.google.com/file/d/1IF75bxixskBUwEqD4itNgCUB3ku_ZULl/view?usp=sharing mldvaivorykste

https://drive.google.com/file/d/1yaaN1MXjn0shLj3EAGpSVKXrIpvvmDDI/view?usp=sharing mldvaivorykste

https://drive.google.com/file/d/1rhNhuGFOnHS020cTF69hmMtE7YMBVkJD/view?usp=sharing mldvaivorykste

Pasipuošė sodai žiedais

Maži žingsneliai link knygos

Gyvūnijos pasaulyje

Saulės ir knygos paskirtis vienoda – šviesti ir šildyti

Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės

Paslaptingas gyvūnų pasaulis

                               GIMTOJI KALBA MUZIKOS PAMOKĖLĖJE 

Kiekviena kalba savaip graži, bet gimtoji kalba – pati gražiausia. Gražiausia, nes tos kalbos žodžius dar prie lopšio girdėjome tariant Motinas. Juos tariame vos pradėję žengti pirmuosius žingsnius.
V. Bukauskaitė rašo: „Daug bendrumo tarp kalbos ir muzikos. Kalbos ir muzikos tos pačios savybės: ritmas, balso aukštumas, tembras, įvairūs intonaciniai atspalviai“.
Kad lopšelinio amžiaus vaikai aiškiai tartų balses, aš naudoju liet. l. lopšines: „A-a-a vaikeli“, „A-a pupa“, „Liūlia, liūlia“ ir kt. Lopšines palydžiu supimo judesiais.
Dirbdama antroje jaunesniojo amžiaus grupėje, raiškiam dvibalsių, dvigarsių ir žodžių tarimui, dikcijos lavinimui, pasitelkiu dainuojamąją smulkiąją tautosaką.                Kaip neatskiriame dainos melodijos nuo žodžių, taip neatskirkime gimtosios kalbos mokymo nuo muzikos, konkrečiai – dainavimo. Dainelių žodžiai ir melodija (natos)

Meninio ugdymo mokytoja  Irena Stravinskienė

Namai, ten kur šeima. Gegužė – šeimos mėnuo

Bandymų ir eksperimentų savaitė su priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais

PENKTOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. balandžio 27-30 d.)

Tau, MANO MAMYTE

Šią savaitę gražiausios gėlės ir žodžiai mamytėms

Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiama Motinos diena

Kai pavasarį sodai pasipuošia pirmaisiais žiedais…

Tu mane sušildai, Tu mane glaudi

Ačiū, kad esi šalia, MAMA

Mamyte mylima, Tu saulės spindulėlis

 Sakoma, kad gražiausios dainos yra apie Meilę, o juk Mamas mylime stipriausiai, tyriausiai ir ilgiausiai.  

Tad padovanokime dainą savo mylimai Mamytei. 🙂

 

Meninio ugdymo mokytoja dalinasi 2 dainelėmis – video pamokėlėmis.

Vyresnio amžiaus vaikams dainelės nuoroda – „Sveikinimas Mamai“

https://drive.google.com/file/d/1Xr1uUso3IHiJakZi0qWI_27mhSm2f7Qv/view?usp=drivesdk

Jaunesnio amžiaus vaikams dainelės nuoroda -„Mamytei“

https://drive.google.com/file/d/1Xv4xcVlmPtbr4amjhSa9YydtXHSpqrmG/view?usp=drivesdk

KETVIRTOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ 

(2020 m. balandžio 20 – 24 d.)

MEŠKIUKŲ darbeliai jų virtualiame namelyje 

Nuoroda į pasaką „Vilkas ir Raudonkepuraitė“ kitaip:

https://www.youtube.com/watch?v=rdS0bo53Yow

Dalinamės Sveikatingumo ugdymo akcijos „Rytinė mankšta – geros dienos pradžia“ įspūdžiais

https://www.youtube.com/watch?v=MLROdT7OzEg

Neformaliojo ugdymo mokytojos (plaukimui, kūno kultūrai ir sportui) pamokėlė 

Nuoroda:

https://padlet.com/jdzingiene/q996t2hoehlzoi48

Kas mus kviečia į pievelę?

Trumpalaikis projektas „Mūsų augintiniai“

Pavasaris pažadino pievos gyventojus

Akvariumo gyventojai

                 Mokytojos padėjėja Rasa Bindokienė,  iš ,,Darbščiųjų‘‘ bitučių‘‘ grupės  bendradarbiaudama su savo grupės mokytojomis, parengė filmuką  ,,Darželis namuose‘‘, kurio dėka ugdytiniai turėjo  galimybę susipažinti su akvariume gyvenančiomis žuvytėmis, jų gyvenimu,  augmenija. Vaikams tai itin smagus potyris.

Nuoroda į video čia:

https://drive.google.com/file/d/1e2pF_M_M2U4HBF48b6KqQ6kB8yPH4wSb/view?ts=5e9ff63e

Trumpalaikis projektas „Kartu su mumis gyvena…“

Pavasario saulė pažadino vabalėlius

„Tūkstančio mylių kelionė prasideda pirmuoju žingsniu“

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai pasiruošę mylėti ir saugoti gamtą

Logopedės-metodininkės rekomendacijos, praktinės užduotys  

„Taisyklingai kalbėti mokomės ir namuose“

Kad kalbos ugdymas nenutruktų, vaikai su tėveliais kalbos lavinimo užduotis atlieka ir namuose. Jiems pateikiamos įvairios užduotys artikuliacinio aparato, foneminės klausos, smulkiosios motorikos lavinimui, garsų tarimo mokymui ir įtvirtinimui, kalbos gramatinės sandaros tobulinimui, rišliosios kalbos ugdymui, užduotys pažintinių procesų lavinimui.

Logopedė-metodininkė dalinasi savo, kitų kolegų parengta mokomąja medžiaga:
Meninio ugdymo mokytojos pamokėlė – PIRŠTUKŲ DAINELĖ 

Pirštų žaidimai lavina ritmą, muzikos jausmą, fantaziją, kalbos raidą.
Tikslas: prasmingai praleisti laiką, suteikti kitiems Meilės ir dėmesio.
Nuoroda į video pamokėlę:
Tėveliai dalinasi vaikučių video:
TREČIOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. balandžio 14 – 17 d.)

Žaidimų dienelės „Papūgiukų“ grupėje

Atbundanti gamta su pirmaisiais pavasario žiedais

„Tindi rindi riuška, kas ten miške triuška?“ „Žuvyčių“ grupėje

„Žirniukų“ gr. „Kas ten miške triuška?“

„Aitvariukai“ džiaugiasi pavasariu

„Lašiukų“ savaitė apie atbundančią gamtą. Pirmosios pavasario gėlytės 

Tėveliai dalinasi vaikučių nuotraukomis:

https://drive.google.com/file/d/1YjlZxR6jdme53tTFN-pzcng3esFFwAIb/view?usp=sharing

Pavasariniai žiedai šią savaitę pražydo „Spalviukų“ grupėje  

Tėveliai dalinasi vaikučių nuotraukomis:

https://youtu.be/j68ui4Wp1As

Projekto „SVEIKATIADA“ iššūkis „Pieno tūsas“

„Boružiukų“ povelykinės dienelės

Meninio ugdymo mokytojos pamokėlė – RITMINIS ŽAIDIMAS 

Tikslas: dainuojant, žaismingai atlikti ritminius pasikartojančius judesius, suteikti teigiamų emocijų.

Nuoroda į ritminį žaidimą:

https://drive.google.com/file/d/1QWs1w4GkFmv0pQGwYrLMekP1mZ0X1v0M/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1QqW8spqKwMEYZQYqzov5WXAGBrB_eAMh/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1SBKuj4mlB3Mhv-UQ0ktaYyjm9zxkp7IL/view?usp=drivesdk

Mažieji „MEŠKIUKAI“ ir jų Velykėlės su mylimu žaisliuku

ANTROJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. balandžio 6 – 10 d.)

Neformaliojo ugdymo mokytojos (plaukimui, kūno kultūrai ir sportui) pamokėlė

https://padlet.com/jdzingiene/h7k97yvv3gbcl6e5

Velykų belaukiant „Boružiukų“ grupėje

Priešmokyklinio ugdymo „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytinių veikla, belaukiant Velykų

Priešvelykinė savaitė „Papūgiukų“ grupėje – „Aš numarginsiu margutį“

„Ančiukų“ grupės bendruomenė paminėjo Pasaulinę sveikatos dieną  

Sveikatos dienos minėjimo akimirkas galima pažiūrėti, paspaudus šią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=cBKLQnISuKo

Trumpalaikis projektas „Lašiukų“ grupėje „Velykų belaukiant. Tų margučių gražumėlis“ 

https://photos.app.goo.gl/GYm6b7x59aPsTTM58

„ŽIRNIUKŲ“ Velykėlės

Jau Velykos atriedėjo į “Žuvyčių”grupę

Saulė šypsosi pro langą
Spinduliais parėmus dangų,
Klega paukščiai, gėlės kvepia
Puošdamos Velykų taką.
Vėl pavasaris pas mus.
Laikas puošti margučius.

Artėja graži pavasarinė šventė-VELYKOS.  Šiai šventei ruošėsi ir mūsų mažieji: drauge su tėveliais įvairiais būdais puošė kiaušinių trafaretus, lipdė iš plastilino ir modelino, puošė namus. Kad tėveliams būtų lengviau, buvo pateiktos internetinės nuorodos apie margučių spalvinimą, dainelės, pasakėlės. Kadangi lauke šilta, buvo puiki proga lauke pasportuoti, papiešti ant plytelių.

Džiugu, kad tėveliai aktyviai įsitraukia į veiklą, siunčia nuotraukas ir video filmukus apie veiklos procesą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė

„Spalviukų“ grupės vaikučių įdomus ir turiningas Šv. Velykų laukimas

,,Aitvariukai“ laukia Velykėlių

Editos Rakauskienės savanorystė „Kiškučių“ grupės tėvams ir vaikams

„LAŠIUKŲ“ grupės vaikučiai asmens higienos laikosi ir namuose 

Tėveliai dalinasi vaikučių nuotraukomis:

https://photos.app.goo.gl/GYm6b7x59aPsTTM58

MENINIO UGDYMO MOKYTOJOS MUZIKINĖ VIDEO PAMOKĖLĖ „LAUKIAME VELYKŲ“ 

Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu, kiekviena diena, kiekvienu mums duotu žmogumi. Išgyvenkime šį džiaugsmą savo Širdyse kasdien vis iš naujo, kad patirtume mums suteiktą gyvenimo pilnatvę.

Saulės zuikučių, gražių margučių
Pavasarinio vėjo ir lietaus gaivaus,
Ryto rasos, pavasarinės aušros
Šventinės nuotaikos geros.
Tikslas: džiaugtis pavasariu, bundančia gamta, linksmai dainuoti ir ritmiškai groti.
Nuoroda:
Tėveliai dalinasi vaikučių video ir sveikinimu:
Velykų laukimas.
Zuikučiai po pievas ridens margučius
Ir laimės atneš į Tavo namučius,
Kai visa kas gyva nubus, išsities
Lai sielas viltis ir palaima užlies.
 Su Šv. Velykom, su žydinčiom žibutėm ir purienom, su bundančia gamta.
PIRMOJI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITĖ

(2020 m. kovo 30 – balandžio 3 d.)

SPORTINĖ VEIKLA

Neformalaus ugdymo mokytoja Julija Dzingienė dalinosi savo kurtais video su darželio ugdytiniais. Kiekvienai darželio grupei buvo sukurtos neformalaus ugdymo facebook paskyros. Du kartus per savaitę buvo įkeliama video pamokėlė skirta fiziniam aktyvumui lavinti.

Kadangi ikimokykliniame amžiuje fizinis aktyvumas yra prigimtinis, vaikams būdingas didelis judėjimo, žaidimų poreikis. O susiklosčius ekstremaliai situacijai Lietuvoje, vaikai turi vis mažiau fiziškai aktyvios judrios veiklos. Todėl pamokėles buvo kuriamos skatinti fizinį aktyvumą namų aplinkoje, naudojant netradicines priemones.

Tėveliai dalinasi nuotraukomis ir filmuota medžiaga, kaip jų mažieji sportininkai įsitraukia į nuotolinio ugdymo pamokėles.

Nuoroda:

https://drive.google.com/file/d/130-dYMVr_hcBjRLvxYQIG642KHVB02Sv/view?usp=drive_web


„Žirniukai“ žaidžia pavasariui atėjus

„Žuvyčių“ žaidimai pavasariui atėjus

ŠVARIOS RANKELĖS – LINKSMAS VEIDELIS

Tėveliai dalinasi vaikučių video ir nuotraukomis:

https://drive.google.com/file/d/1J-j8qDDR-B6XRDkiWzJjq8gVsnhe0NeV/view?fbclid=IwAR1JJGAywoqyN8oSzn3JvxD56NGxV-NxSVHkt1ixCmYUVUKNAGasOW-tlJw

https://drive.google.com/file/d/1J-2Ah3SxPVCj1vE_AQ0_zlhG74E8w3Eq/view?fbclid=IwAR0cVBkgyCsvaCer4mzbPxHVr0R1Lgr7Y014h3ILKdb9GMphVNPix1G1GGw

Lopšelio-darželio logopedės darbas nuotoliniu būdu

„Meškiukai“ kviečia paukštelius ant lango

Pavasario savaitė „Papūgiukų“ grupėje

„LAŠIUKŲ“ GRUPĖS VAIKUČIAI IR TĖVELIAI DŽIAUGIASI PAVASARIU

Tėveliai dalinasi vaikučių video ir nuotraukomis:

https://drive.google.com/file/d/1v1hgJIvWHhsUCThgmIluFDeDGi9UeVLY/view?usp=drive_web

https://photos.app.goo.gl/j6oARCF1SfCv8Ue17

https://youtu.be/vqpCkZtbHOI

https://drive.google.com/file/d/1p-JK2ns36LqkBZsxKwrgaJBsu9UCvu5Q/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1Yo9NMu1DWPdlBEz6m8ZFpjvNsHEj5aWo/view?usp=drive_web

Pirmoji savaitė „Boružiukų“ grupėje įgyvendinant nuotolį ugdymą

NUOTOLINIS UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „SPALVIUKŲ“ GRUPĖJE

Tėveliai dalinasi vaikučių video ir nuotraukomis:

https://youtu.be/wdIoQO_4ypA

Priešmokyklinio ugdymo „Darbščiųjų bitučių“ grupės nuotolinio mokymo(si) veiklos

,,Žirniukų“ ir ,,Žuvyčių“ grupėse ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

Muzikos poveikis žmogaus emocijoms

Nuotolinis ugdymas(is) „Kiškiukų“ grupėje

MENINIO UGDYMO MOKYTOJOS MUZIKINĖ PAMOKĖLĖ 

Yra toks posakis, jog muzika skatina mus gražiai mąstyti. Štai lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja Irena Stravinskienė dalinasi nuotolinio ugdymo video pamokėle – dainele apie pavasarį.

Tikslas: per muziką suteikti gerų emocijų, įžvelgti gamtos grožį, sudaryti galimybę groti buitiniais muz. instrumentais: šaukštais, puodų dangčiais ir t.t. Įsiklausyti į jų skambesį.
Tad dainuokit, grokit, dairykitės aplink, stebėkit bundančią gamtą (kad ir pro langą) ir svarbiausia viską daryti su šypsena… 🙂

Nuoroda:

https://drive.google.com/file/d/1CPYR20SN7B971fB-H2qi1y8_l7fU0hzf/view?usp=drivesdk

Nuorodomis dalinasi ir tėveliai, kaip jų mažieji yra įtraukiami į nuotolinio ugdymo veiklas: 🙂

https://drive.google.com/file/d/1EArmWrCLb925_21cpoQpDsJDplKQOPh5/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1FsL6CSy-632CngHHaxpOcGpV1YYc_9Q4/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1EtkE843xR4fQvu9AdF32t1WFfkE54JvF/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1FLTMWeBySGKVoQeDwe7JGPqj6k6askbA/view?usp=drivesdk

Priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu

Pasiruošimas nuotoliniam ugdymui ir pirmosios dienos iššūkiai

Mažieji „BORUŽIUKAI“ ruošiasi startuoti nuotoliniam ugdymui

„MEŠKIUKAI“ ir jų tėveliai mini gandro dieną – kovo 25-ąją

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLA LAUKE

Marijampolės vaikų lopšelio darželio ”Vaivorykštė” neformaliojo ugdymo mokytoja Julija Dzingienė, dalinasi savo kurtu video, kuris skirtas fizinio aktyvumo nuotolinei pamokai lauke. Fizinis aktyvumas ir geros emocijos yra būtina sveikos gyvensenos dalis. Šios pamokos tikslas skatintį vaikų fizinį aktyvumą lauke karantino laikotarpių. Patirti džiugių emocijų sportuojant.

Kviečiame visus pasportuoti ir smagiai praleisti laiką. Lauksime mažųjų sportininkų ir jų šeimos narių akimirkų.

Nuoroda į video, kuris skirtas fizinio aktyvumo nuotolinei pamokai lauke:

https://youtu.be/QiJRmfN3Hnk

Ančiukų grupės nuotolinis ugdymas tema: „Pavasario pranašai“

Socialinės pedagogės skelbimas tėveliams dėl nuotolinio ugdymo

Kaip susimažinti stresą karantino metu

Emocinės savijautos stiprinimas pandemijos metu

Skip to content