Meniu Uždaryti

Socialinis pedagogas

  

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ socialinė pedagogė – DIANA GRABAUSKĖ 

Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas

 

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis ugdymo įstaigoje, bendruomenėje, visuomenėje, identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių mokytojomis, kitais specialistais, tėvais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, grupės mokytojomis;
  • Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieško galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas;
  • Ugdo/stiprina socialinius įgūdžius;
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, elgesio ir emocijų bei kitomis problemomis;
  • Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, įstaigos administracija, VTAT, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene,  sprendžiant vaikų socialines  problemas, ieškant  efektyvių pagalbos būdų.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

  • Jei vaikas turi elgesio problemų;
  • Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar grupės mokytojomis sunkumų;
  • Jeigu susiduriate su problemomis ugdant ar auklėjant vaiką.

Dirbti su vaikais – mylėti vaikus.


„Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų“  (R. Tagorė)

 

Atnaujinta 2022-02-11

Skip to content