Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Birutė Dičiūnienė Krizių valdymo komandos vadovė, direktorė
2. Giedrė Bagdonienė Komandos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Laura Černiauskaitė Komandos narė, bendrosios praktikos slaugytoja
4. Diana Grabauskė Komandos narė, socialinė pedagogė
5. Ramutė Pangonienė Komandos narė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdytojas Komandos narys

SVEIKATINGUMO UGDYMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Giedrė Bagdonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Jurgita Bačkierienė Maitinimo organizatorė
3. Laura Černiauskaitė Bendrosios praktikos slaugytoja
4. Diana Grabauskė Socialinė pedagogė
5. Aušra Žaliauskienė PU mokytoja metodininkė
6. Nijolė Piliponienė IU mokytoja metodininkė
7. Julija Dzingienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (plaukimui)
INVENTORIZACIJOS KOMISIJA ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ METINEI INVENTORIZACIJAI ATLIKTI
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Zita Dzetaveckienė Komisijos pirmininkė, IU mokytoja metodininkė
2. Edita Čėsnienė Komisijos narė, IU mokytojo padėjėja
MAITINIMO BLOKO VIDAUS AUDITUI ATLIKTI DARBO GRUPĖ
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Jurgita Bačkierienė Maitinimo organizatorė
2. Ramutė Pangonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Vilma Šlekaitienė IU mokytoja metodininkė
MAISTO PRODUKTŲ INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Laura Černiauskaitė Komisijos pirmininkė, bendrosios praktikos slaugytoja
2. Edita Čėsnienė Komisijos narė, IU mokytojo padėjėja
3. Ramutė Pangonienė Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Vaida Gudaitytė Komisijos pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Asta Blaškevičienė Komisijos narė, IU mokytoja metodininkė
3. Alma Vilkienė Komisijos narė, PU mokytojo padėjėja
GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Nijolė Piliponienė Komisijos pirmininkė, IU mokytoja metodininkė
2. Diana Grabauskė Komisijos narė, komisijos sekretorė, socialinė pedagogė metodininkė
3. Vilija Lenkutienė Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

EIL. NR. Vardas,  Pavardė Pareigos
1. Giedrė Bagdonienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas, komisijos pirmininkė
2. Loreta Matusevičienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
3. Rasa Mokolaitė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Lopšelio-darželio tarybos atstovė
4. Nijolė Piliponienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
5. Virginija Šidlauskienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
6. Nastutė Uzdilienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Giedrė Bagdonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
2. Vaida Bružinskienė logopedė metodininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja
3. Rasa Savickienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė
4. Diana Grabauskė socialinė pedagogė metodininkė, komisijos narė
5. Diana Donauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė
6. Lina Lenkutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė
7. Aurelija Makackienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą įstaigoje , komisijos narė


Informacija atnaujinta 2022-11-16

Skip to content