Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

TURTO VALDYMO KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Daiva Čėsnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos pirmininkė)
2. Zita Dzetaveckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Vilija Klimavičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Laura Černiauskaitė bendrosios praktikos slaugytoja
5. Loreta Glodienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6. Indrė Degutienė valytoja

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Birutė Dičiūnienė direktorė
2. Giedrė Bagdonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Laura Černiauskaitė bendrosios praktikos slaugytoja
4. Diana Grabauskė socialinė pedagogė
5. Rūta Žiūraitienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
6. Ieva Garnelytė psichologė

SVEIKATINGUMO UGDYMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Giedrė Bagdonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Jurgita Bačkierienė Maitinimo organizatorė
3. Laura Černiauskaitė Bendrosios praktikos slaugytoja
4. Diana Grabauskė Socialinė pedagogė
5. Aušra Žaliauskienė PU mokytoja metodininkė
6. Nijolė Piliponienė IU mokytoja metodininkė
7. Julija Dzingienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (plaukimui)

 

MAITINIMO BLOKO VIDAUS AUDITUI ATLIKTI DARBO GRUPĖ
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Jurgita Bačkierienė Maitinimo organizatorė
2. Ramutė Pangonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Vilma Šlekaitienė IU mokytoja metodininkė

 

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Nijolė Piliponienė Komisijos pirmininkė, IU mokytoja metodininkė
2. Diana Grabauskė Komisijos narė, komisijos sekretorė, socialinė pedagogė metodininkė
3. Vilija Lenkutienė Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

EIL. NR. Vardas,  Pavardė Pareigos
1. Birutė Dičiūnienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktorė
2. Loreta Matusevičienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
3. Rasa Mokolaitė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Lopšelio-darželio tarybos atstovė
4. Nijolė Piliponienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
5. Virginija Šidlauskienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
6. Nastutė Uzdilienė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Giedrė Bagdonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
2. Vaida Bružinskienė logopedė metodininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja
3. Ieva Garnelytė psichologė, komisijos narė
4. Diana Grabauskė socialinė pedagogė metodininkė, komisijos narė
5. Diana Donauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė
6. Lina Lenkutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė
7. Aurelija Makackienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą įstaigoje , komisijos narė


Informacija atnaujinta 2023-11-06

Skip to content