Meniu Uždaryti

Vadovai

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Vaivorykštė” direktorė

                                                            BIRUTĖ DIČIŪNIENĖ                                                                                             

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, švietimo vadybos studijų programa
Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. Veikimas įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis , įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

El. paštas: direktore@vaivoryksteld.lt

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Direktorės pavaduotoja ūkiui
GIEDRĖ BAGDONIENĖ  RŪTA ŽIŪRAITIENĖ 

  

Išsilavinimas:  aukštasis Išsilavinimas:  aukštasis
Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt. Darbo funkcijos: atsako už bendrą darželio ūkio būklę, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę ir darbų saugą, darželio inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą ir supratimą, teritorijos, pastatų, inventoriaus priežiūrą, teisingą dokumentacijos pildymą.
Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis  išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
El. paštas: pavaduotoja.ugdymui@vaivoryksteld.lt El. paštas: pavaduotoja.ukiui@vaivoryksteld.lt

 

Skip to content