Meniu Uždaryti

TYRIMAI IR ANALIZĖS


       Įsivertinimas yra vienas iš esminių mokyklos veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos kokybę. Įsivertinimu siekiama kurti besimokančią bendruomenę, kurioje nuolatinė visos mokyklos bendruomenės refleksija, savianalizė, tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiems įstaigos veiklos aspektams, lemiantiems ugdymo kokybę, būtų esminiai.

       Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti įstaigoje kokybės siekio kultūrą, į įstaigos tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Skip to content