Meniu Uždaryti

UTA

 

UTA – ATNAUJINTAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis  pradeda dirbti pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą.

 

 

 


,,Kas ten miško tankmėje?“  – išvyka į Kazlų Rūdos Miškų muziejų

           Toliau įgyvendinant projektą „Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“, finansuojamą iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, spalio 6 dieną išsiruošėme į kelionę. Šį kartą su priešmokyklinių grupių vaikučiais lankėmės Kazlų Rūdos Miško muziejuje bei pažintiniame miško take.

Išvykos tikslai – supažindinti su miško augalija ir gyvūnija, ugdyti ekologinę savimonę, palankų požiūrį į gyvąją gamtą, suteikti žinių apie Lietuvos miškuose gyvenančius gyvūnus ir jų gyvenimo būdą.

          Mus pasitiko muziejaus direktorius Redas Rutkauskas. Jis supažindino su pačiu muziejumi ir visais eksponatais. Vaikai sužinojo, kad muziejus veikia jau nuo 1983 metų ir čia galima rasti informaciją apie 4 urėdijos miškuose vyraujančius miškų tipus su jiems būdinga fauna ir flora: žaliašilius, mėlynšilius, mėlyngirius, lieknius. Nemažą antrojo aukšto dalį užima medžioklės skyrius. Jame eksponuojama žvėrių šėryklų maketai, mažieji ir didieji miškų plėšrūnai, žvėrių kaukolės, ragai, medžioklės amunicija, didelę dalį užima dažnesnių vandens ir pelkių, bei miškų paukščių iškamšos. Viso yra sukaupta 23 žvėrių ir 104 paukščių iškamšos.

           Nemažesnį įspūdį vaikams paliko pasivaikščiojimas miško takeliais, kur buvo galima pamatyti iš medžio išdrožtų skulptūrų, atsikvėpti jaukiose poilsiavietėse ar tiesiog pasidžiaugti gaiviu miško oru, ramybe, patyrinėti čia pat sutiktus vabzdžius, paukščius ar augalus. Vaikai iš kankorėžių, miško pagaliukų dėliojo savo vardo raides, taip suvokdami, jog „rašyti“ galima ne tik su rašikliu, bet tam gali pasitarnauti ir gamtoje randamos miško dovanos.

          Esant puikiam rudeniniui orui, miške įgyvendinome ir akciją „Solidarumo bėgimas 2022“. Tokiu būdu ištiesėme pagalbos ranką vargstantiems vaikams bei vaikams, atvykusiems iš Ukrainos.

          Visus lydėjo pakili nuotaika, vaikai patyrė daug emocijų, o geras darbas ypatingai džiugino ir užpildė širdį!

                                                                                    Priešmokyklinio ugdymo mokytojos


UTA komandos sudėtis

 • Giedrė Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Aušra Žaliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Diana Donauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Virginija Šidlauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

         Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo turinys  atnaujinamas ne tik dėl per šį laikotarpį įvykusių pokyčių švietime, bet ir atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, projektų patirtis (pvz.: „Inovacijos vaikų darželyje“) tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas.

Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys  aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutampa su ugdymo turiniu.

Ugdymo turinys programoje yra  suskirstytas į penkias mokymosi sritis, kurioms skiriama vienoda apimtis:

 1. kalbinis ugdymas;
 2. socialinis ugdymas;
 3. STEM ugdymas;
 4. sveikatos ir fizinis ugdymas;
 5. meninis ugdymas.

Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas:

 1. pažinimo;
 2. skaitmeninę;
 3. socialinę
 4. emocinę ir sveikos gyvensenos
 5. kūrybiškumo
 6. pilietinę
 7. kultūrinę ir komunikavimo.

Pasiekimai aprašomi pagal tris pasiekimų lygius:

 • iki pagrindinio;
 • pagrindinį;
 • virš pagrindinio.

Pasiekimų lygiai skirti formuojamajam vaikų pasiekimų vertinimui, t. y. geriau pažinti vaiką, atpažinti jo stiprybes ir tobulintinas sritis, numatyti reikiamą pagalbą vaiko ūgčiai.

 

 

Daugiau apie ugdymo turinio atnaujinimą:

Skip to content