Meniu Uždaryti

Mėnesio veiklos planas

2022 m. gruodžio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1 Dalyvavimas Marijampolės miesto  virtualiame  šokių festivalyje „Kaip mokam, taip šokam-2022″ Meninio ugdymo mokytoja V. Gudaitytė Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Spalviukai” ugdytiniai Festivaliui sukurtoje Facebook grupėje ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022“
1-15 Organizavimas Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų parodos „Vienos snaigės istorija” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, tėvai (globėjai), mokytojai Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
1-20 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Advento žibintų šviesoje” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė,

V. Buzienė,

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Papūgiukai“, ,,Boružiukai“ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Papūgiukai”, ,,Boružiukai“ grupių  virtuali erdvė
1-30 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Mano svajonė kalėdų žaisliuke“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

„Meškiukai“ grupės ugdytiniai, mokytojos Kauno Nemuno mokyklos internetinė svetainė
1-30 Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo  ,,Sveikatiados” projekte. Gruodžio mėnesio iššūkis ,,Užsiimk joga su sveikatiada” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šlekaitienė,

N. Uzdilienė

,,Aitvarai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Aitvarai” grupė, lopšelio-darželio sporto salė
1-30 Tarptautinės emocijų ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai ” valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitiene

,,Lašiukai“ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai“ grupė
1-31 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės
1-31 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus. Gruodžio  mėnesio iššūkis: „ Drausti negalima leisti. (Kur dėti kablelį?) – saugus internetas“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, sporto salė, grupės
1-31 Dalyvavimas ilgalaikės masinio futbolo programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte – “Futboliukas”. Projektą organizuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF) Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė,

N. Uzdilienė,

V. Šlekaitienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas, sporto salė
5 Emocinio intelekto ugdymas. Prevencinė veikla: ,,Jausmų pažinimas” Socialinė pedagogė Diana Grabauskė ,,Kiškiukai“, ,,Lašiukai“ grupių  ugdytiniai, socialinė pedagogė Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
5-9 Terapinė edukacinė veikla. Piešimas ant vandens. Ebru menas Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė

,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupių ugdytiniai, mokytojos, tėveliai ,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupės
5-22 Adventinio laikotarpio kalėdinių istorijų rytmetiniai skaitiniai Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio ugdytiniai, tėvai, pedagogai, administracija Meninio ugdymo salė
7 STEAM kūrybinė veikla ,,Mes mažieji architektai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukai“ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Žirniukai“ grupė
9 Pokalbis – diskusija „Draugystės nenusipirksi” –  tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupės
9 Dalyvavimas Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių uždarų patalpų futbolo turnyre  ,,Advento futboliukas 2022‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

,,Bitutės“ grupės ugdytiniai, mokytojos, neformaliojo ugdymo mokytoja Marijampolės sporto centras
12 Grupinis pasakų terapijos metodo taikymas ,,Seku, seku pasaką….“ Socialinė pedagogė Diana Grabauskė ,,Aitvarai“, ,,Ančiukai“ grupių ugdytiniai Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
12-31  Organizavimas akcijos ,,Vaivorykštukų“ spindinčios eglutės‘‘ Lopšelio-darželio tėvų komitetas Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko erdvė
13 Incijavimas ir organizavimas sveikatingumo renginio „Plaukiame į Kalėdas“  iš Marijampolės  savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo  lėšų Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai, lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ ugdytiniai Lopšelio-darželio baseino erdvė
13-22 Šventiniai rytmečiai ,,Kalėdų senelio belaukiant‘‘ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo mokytoja Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
16 Edukacinė veikla ,,Meduoliais kvepiančios Kalėdos” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Piliponienė,

R. Savickienė

,,Ančiukai“ grupės bendruomenė ,,Ančiukai‘‘ grupė
19 Išvyka į Marijampolės kino teatrą ,,Spindulys”. Šventinis renginys ,,Su Kalėdų Seneliu mums taip gera ir smagu” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė,

V. Rudaitienė,

V. Buzienė

,,Kiškiukai“ , ,,Lašiukai“ grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojos Marijampolės miesto kino teatras ,,Spindulys”
22 Ekskursija į Kauno Aviacijos muziejų. Susitikimas su Kalėdų Seneliu Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Kauno Aviacijos muziejus

2022 m. lapkričio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
3 Šventinė – muzikinė pramoga ,,Linksmoji grybų pasakaitė‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
3-30 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės
3-30 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus‘‘. Lapkričio mėnesio iššūkis: „Jei gali svajoti apie tai, gali ir padaryti“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, sporto salė, grupės
3-30 Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte ,,Futboliukas‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Dzetaveckienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas, sporto salė
3-30 Tarptautinės emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai‘‘ valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitiene

,,Lašiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
6 Lapkričio 6-oji pyragų diena. Iniciatyva ,,Pasidalink pyragu – pasidalink gerumu‘‘ Lopšelio-darželio administracija Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojai Lopšelio-darželio lauko erdvės
7 Ekskursija į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Dalyvavimas  fizinio aktyvumo užsiėmimuose Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, tėvai, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Makackienė Marijampolės savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras

7-9 Edukacinė kūrybinė STEAM veikla – eksperimentai  su Easy marble dažais Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
8 Lapkričio 8oji – Europos sveikos mitybos diena. Rytmetis ,,Žinau ką valgau‘‘ Ikimokyklinio ugdymo  mokytojos

N. Piliponienė,

R. Savickienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
9-18 Kūrybinių darbų paroda ,,Žibintų švieselės”, skirta Šv. Martyno dienai paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė,

V. Buzienė,

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
10 Rudens muzikinė  pramoga:

Šv. Martyno ir ožio diena

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė,

meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
10 Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės organizuojamoje akcijoje ,,Rudeninė švara – mano miestui 2022‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko  teritorija,  teritorija aplink įstaigą
11 Edukacinė veikla ,,Aš saugus, kai žinau‘‘. Susitikimas su Marijampolės policijos pareigūne Edita Ežerskiene Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
11-14 Dalyvavimas  respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų (logopedų) vaikų tarties mokymo virtualiame projekte “Garsų L, R užduočių kraitelė” Logopedė

V. Bružinskienė

Ikimokyklinių grupių ugdytiniai Šiaulių r. lopšelio – darželio “Spindulėlis” , Kauno lopšelio – darželio “Daigelis” virtuali erdvė
11-29 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Mūsų gimtasis kraštas – Sūduva“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė,

R. Mokolaitė,

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė

,Boružiukai”, ,,Papūgiukai‘‘, ,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai,  mokytojos Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
16  Lapkričio 16-oji Tarptautinė tolerancijos diena. Pilietinė iniciatyva ,,Tolerancijos namas‘‘ Socialinė pedagogė

D. Grabauskė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

,,Kiškiukai‘‘, ,,Lašiukai‘‘, ,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
22 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių virtualiame šokių festivalyje ,,Kaip mokam, taip šokam -2022 “ Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

Spalviukai‘‘ grupės ugdytiniai Uždaroje festivaliui sukurtoje Facebook grupėje ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022“
22-25 Muzikinė pramoga ,,Skambantys puodai‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L.Griškelienė,

R. Pangonienė

,,Meškiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Meškiukai‘‘ grupė
29  Lapkričio 29 – Tarptautinė draugo diena. Vaikų diskusija ,,Mano geriausias draugas‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Bitutės‘‘, ,,Spalviukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Bitutės‘‘, ,,Spalviukai‘‘ grupės
30 Advento vakaronė „Visa liepsnoja laukimu” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė

,,Bitutės‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo salė

 

Skip to content