Meniu Uždaryti

Mėnesio veiklos planas

2023 m. gegužės mėnesio

VEIKLOS PLANAS

2023 m. balandžio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

 

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
3 Edukacinė pramoga ,,Katinėliai ir pelytės” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Griškelienė, R. Pangonienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Meškiukų” grupės  ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
3 Savanorystės renginys – ekskursija į Marijampolės apylinkės teismą Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė,

V. Šidlauskienė, ugdytinio mamytė

I. Grinevičienė

„Bitučių” grupės ugdytiniai, mokytojos, I. Grinevičienė, Marijampolės apylinkės teismo darbuotojai Marijampolės apylinkės teismas
3-7 Trumpalaikis projektas ,,Velykų belaukiat” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Buzienė ,,Lašiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Lašiukai” grupė
3-14 Dalyvavimas respublikiniame lopšelių-darželių projekte ,,Velykų išdaigos” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
R. Mokolaitė
,,Papūgiukų” grupės ugdytiniai,
mokytoja
,,Papūgiukai” grupė
3-14 Trumpalaikis projektas ,,Riedėkit, margučiai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos N. Uzdilienė,

V. Šlekaitienė

,,Aitvarų” grupės ugdytiniai, pedagogai ,, Aitvarai” grupė
3-18 Dalyvavimas projekte ,,Vaikų Velykėlės 2023‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Mokolaitė,

A. Blaškevičienė

,,Papūgiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ socialiniai tinklai
3-28 Sveikatos ugdymo projekto „Noriu augti saugioj ir švarioj aplinkoj” įgyvendinimas. Turinio sritis: „Aplinkos švara“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė

„Bitučių” grupės ugdytiniai, mokytojos „Bitutės” grupė
3-28 Sveikatos ugdymo projekto „Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: „Saugus elgesys“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A. Žaliauskienė,

D. Donauskienė

„Spalviukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘ grupė
3-31 Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte ,,Futboliukas” pasitinka pavasarį Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė,

V. Šlekaitienė, N. Uzdilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja J. Dzingienė

,,Kiškiukų”, ,,Aitvarų” grupių  ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto salė, lauko sporto aikštynas
3-31 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų augalų auginimo ir verslumo skatinimo STEAM projekte ,,Sėk, augink – pirk, parduok”. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė,

V. Šlekaitienė, N. Uzdilienė

,,Kiškiukų”, ,,Aitvarų” grupių ugdytiniai, mokytojos, tėvai ,,Kiškiukai”, ,,Aitvarai” grupės, lauko erdvės
3-31 Dalyvavimas projekte „Sveikata visus metus 2023″. Balandžio mėnesio iššūkis „Žmogus tampa labai drąsus, kai yra užtikrintas kad jį myli” (Sigmund Freud) Ikimokyklinio ugdymo mokytojos V.  Šlekaitienė Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko  erdvės
3-31 Trumpalaikis projektas ,,Pavasaris kalba paukštelio balsu‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Lenkutienė, D. Čėsnienė ,, Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės
5 Gamtosauginė akcija – pavasarinė talka „Mažųjų Darom – 2023″ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos D. Donauskienė,

V. Šidlauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko erdvės
6 Šventinis rytmetis – Velykinis vaidinimas „Kiškių mokyklėlė” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos A. Žaliauskienė,

D Donauskienė, meninio ugdymo mokytoja V. Gudaitytė

Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
6 Balandžio 6-oji Lietuvoje Saugaus eismo diena. Edukacinė  veikla –  ,, Būkime budrūs ir atsargūs‘‘ ! Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Bagdonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja A. Žaliauskienė ,,Spalviukų‘‘, ,,Bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
6 Velykinis rytmetis ,,Ech, pavasaris atėjo, katinėliai medin sugužėjo” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos
R. Mokolaitė, V. Buzienė,
meninio ugdymo mokytoja
V. Gudaitytė
,,Papūgiukų” grupės ugdytiniai,
mokytojos
Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
6 Paskaita tėvams ,,Vaiko teisės ir teisinės ribos. Lektorė:  Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė Jolita  Žiukelienė Lopšelio-darželio administracija Lopšelio-darželio ugdytinių tėvai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
7 Viktorina „Ką aš žinau apie sveikatą” -skirta Pasaulinei sveikatos dienai atminti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,, Spalviukų‘‘,  ,,Bitučių‘‘ grupių  ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘ grupių erdvės
7 Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų finansinio raštingumo taupyklių konkurse „Veik kūrybiškai, taupyk atsakingai” Priešmokyklinio ugdymo mokytoja D. Donauskienė ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Mantingos“ labdaros ir paramos fondo socialiniai tinklai
7 Socialinė iniciatyva ,,Kiškių Velykėlės keliauja pas senelius” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Kiškiukų” grupės ugdytiniai, pedagogai Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinės globos padalinys
11 Šventinis rytmetis „Velykos pasibeldė” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
11 Edukacinis-pramoginis rytmetis

,,Rid rid margučiai”

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos I. Subačienė,

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

,, Žuvyčių”,  ,,Meškiukų” grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio- darželio meninio ugdymo salė
19  Šuo grupės ,,Trys draugai‘‘ teatralizuotas koncertas „Bum bum lala“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Šlekaitienė Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
24 Dalyvavimas Marijampolės miesto konferencijoje ,, Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023‘‘

Pranešimas: ,,Keliaujame sveikatos stiprinimo keliu‘‘.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Bagdonienė ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

N. Piliponienė,

A. Žaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Bagdonienė

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
24 Ukrainiečių liaudies pasakos ,,Pirštinė‘‘ motyvais. Spektaklis ,,Pirštinė” premjera. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos N. Piliponienė, R. Savickienė ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
25 Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų lietuvių liaudies dainos festivalyje „Sveiki gyvi, sveteliai” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Marijampolės kultūros centro salė

 

 

2023 m. kovo mėnesio

VEIKLOS PLANAS

  

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1 Situacijų spektaklis ,,Sesutė  Gerutė ir Broliukas‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  V. Šlekaitienė Lopšelio-darželio ugdytiniai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
1-6 Edukacinė veikla ,,Kaziuko mugė‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
1-20 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinių, priešmokyklinių ugdymo ir pradinių klasių mokinių piešinių parodoje „Puoškime sodą – tėvynę – darbais”, skirtoje A. Matučio 100-osioms gimimo metinėms atminti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė

,,Spalviukų‘‘, ,,Bitučių‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis”, internetinė svetainė www.marijampolessaltinelis.lt , Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis” Facebook puslapis
1-24 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte ,,Vandens lašelis” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
R. Mokolaitė
,,Papūgiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Papūgiukai‘‘ grupė
1-27 Tarptautinės emocijų ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai‘‘ valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
1-31 Dalyvavimas respublikiniame  projekte ,,Sveikatiada”.  Kovo mėnesio iššūkis ,,Gamink su sveikatiada‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Šlekaitienė

,,Aitvarų‘‘, ,,Žirniukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos „Aitvarai”, „Žirniukai” grupių erdvės
1-31 Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte ,,Futboliukas” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. Blaškevičienė, Z. Dzetaveckienė, V. Šlekaitienė, N. Uzdilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja J. Dzingienė ,,Kiškiukų” , ,,Aitvarų” grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė” sporto salė, lauko sporto aikštynas
1-31 Sveikatos ugdymo projekto „Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: „Žalingų įpročių prevencija“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A. Žaliauskienė,

D. Donauskienė

„Spalviukų“ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘ grupė
1-31 Veiklos, skirtos sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojos, socialinė pedagogė Lopšelio-darželio ugdytiniai Lopšelio-darželio grupės
1-31 Sveikatos ugdymo projekto ,,Noriu augti švarioj ir saugioj aplinkoj‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis  ,,Žalingi įpročiai, kas tai?” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D.  Donauskienė

,,Bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Bitutės‘‘ grupė
1-31 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų parodoje ,,Laikas puošti margučius” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
R. Mokolaitė
,Papūgiukų” grupės ugdytiniai,
mokytojos
,,Papūgiukai‘‘ grupė
1-31 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

 

Lopšelio darželio bendruomenė Lopšelio-darželio grupės
1-31 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus‘‘. Kovo mėnesio iššūkis „Sveikata– ne viskas, tačiau be jos– viskas niekas” (H.Mahler) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
3 Edukacinė-pramoginė veikla ,,Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

I. Subačienė

,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Žuvytės‘‘ grupė
3 Rytmetis – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena. Kovarnių diena. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos D.Donauskienė,

V. Šidlauskienė

,,Bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,, Bitutės‘‘ grupė
3 Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“ Meninio ugdymo mokytoja V. Gudaitytė ,,Bitučių‘‘ grupės ugdytinis, meninio ugdymo  mokytoja Marijampolės Kultūros centras
6-10 Savaitės akcija ,,Ir mažoje širdelėje daug gerumo telpa” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Rudaitienė,

V. Buzienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Lašiukai‘‘ grupė
9 Literatūrinė viktorina ,,Ką žinai apie savo šalį‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D.  Donauskienė

,,Bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Bitutės‘‘ grupė
9 Edukacinis – muzikinis spektaklis ,,Gedimino pilies istorija. Vieno karžygio diena”, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  A.  Blaškevičienė, Z. Dzetaveckienė, logopedė V. Bružinskienė, meninio ugdymo mokytoja V. Gudaitytė ,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
10 Literatūrinis edukacinis rytmetis ,,Tėvynė šneka‘‘- skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai  ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos V. Šidlauskienė, D. Donauskienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
20 Rytmetis- paroda ,,Apkabinkime žemę‘‘- skirta Pasaulinei ,,Žemės dienai” paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko aikštynas
21 Dalyvavimas reginyje ,,Pavasario lygiadienis – šviesos upė‘‘ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lopšelio-darželio bendruomenė Marijampolės poezijos parkas
20-30 Fotografijų paroda „Skaitau su šeima” – skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

N. Piliponienė

,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Marijampolės P. Kriaučiūno  viešosios bibliotekos Draugystės padalinys

2023 m. vasario mėnesio

VEIKLOS PLANAS

 

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1 Atidarymas Marijampolės savivaldybės  ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos ,,3D vaikų menas‘‘, skirtos Marijampolei – Lietuvos jaunimo sostinei 2023paminėti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė, A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė, meninio ugdymo mokytoja V

. Gudaitytė

,,Spalviukų”, ,,Bitučių‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos, tėvai, Marijampolės miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogai Marijampolės P. Kriaučiūno  viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
1 Dalyvavimas Marijampolės kultūros centro organizuojamoje akcijoje ,,Sukurk atviruką Lietuvai”. Tema – ,,Man Lietuva tai…” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė, A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė

,,Spalviukų”, ,,Bitučių‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos Marijampolės kultūros centras
1 Edukacinė-praktinė sveikatinimo veikla su visuomenės sveikatos specialiste ,,Oranžinė sveiko maisto popietė” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai,  mokytojos ,,Kiškiukai‘‘  grupė
1-3 Vasaris – sveikatingumo  mėnuo. Rytinė mankšta – energija visai dienai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Žirniukai‘‘ grupė
1-6 Dalyvavimas respublikiniame ankstyvojo amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinės saviraiškos virtualiame projekte „Spalvota nuotaika“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė,

I. Subačienė,

R. Savickienė

,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Žirniukai‘‘, ,,Žuvytės‘‘ grupės, virtuali erdvė
1-10 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų edukaciniame projekte ,,Žaismė ir atradimai vaiko akimis” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė,

A. Blaškevičienė, Z. Dzetaveckienė

,,Boružiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘, ,,Kiškiukai‘‘ grupės, virtuali erdvė
1-14 Organizavimas Marijampolės savivaldybės  ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos ,,3D vaikų menas‘‘, skirtos Marijampolei – Lietuvos jaunimo sostinei 2023paminėti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė, A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė

Marijampolės miesto ikimokyklinės  ugdymo įstaigos Marijampolės P. Kriaučiūno  viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
1-17 Dalyvavimas respublikiniame ilgalaikiame sveikos gyvensenos projekte  ,,Sveikatiada” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Mokolaitė

,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja Lopšelio-darželio sporto salė, ,,Papūgiukai” grupė
1-28 Tarptautinės emocijų ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai ” valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
1-28 Dalyvavimas ilgalaikės masinio futbolo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte – ,,Futboliukas” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė, N. Uzdilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

 

,,Kiškiukų”, ,,Aitvarų” grupių  ugdytiniai, mokytojos, neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

Lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė” sporto salė, lauko erdvės http://www.asfutboliukas.lt/
1-28 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Šlekaitienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
1-28 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio darželio bendruomenė Lopšelio-darželio grupės
1-28 Dalyvavimas projekte ,,Sveikatiada‘‘.  Vasario mėn. iššūkis ,,Užsiimk joga su sveikatiada” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šlekaitienė,

Z. Kuncienė,

R. Mokolaitė

,,Aitvarų‘‘, ,,Žirniukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto salė
1-28 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtualiame projekte ,,STEAM – linksmoji matematika gamtoje“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos
R. Mokolaitė,V. Buzienė,A. Blaškevičienė,Z. Dzetaveckienė,V. Šlekaitienė,N. Uzdilienė
,,Papūgiukų”, ,,Kiškiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai,  mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvė,  Facebook paskyra ,,STEAM – linksmoji matematika gamtoje‘‘
1-28 Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Maistas ir mityba“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A.  Žaliauskienė, D. Donauskienė

,,Spalviukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘ grupė
1-28 Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023” I etape Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Z. Dzetaveckienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių  ugdymo grupių ugdytiniai Lopšelio-darželio grupės, sporto salė, meninio ugdymo salė,  lauko sporto aikštynas
2 Teatriukas vaikams ,,Smagumėlis”. ,,Beždžionėlės Lulu nuotykiai” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Šlekaitienė

Lopšelio-darželio ugdytiniai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
2-6 Trumpalaikis projektas, skirtas Tarptautinei saugesnio interneto dienai paminėti „Kaip „susidraugauti“ su kompiuteriu ir televizoriumi?“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A.  Žaliauskienė, D. Donauskienė

,,Spalviukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘ grupė
6-10 Sportinė pramoga ,, Mano draugas – kamuoliukas” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto salė
9 Sveikatos valandėle ,,Sveiko maisto diena” Ikimokyklinio ugdymo  mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
9 Sveikatos valandėlė – diskusija su visuomenės sveikatos biuro specialiste A. Makackiene „Rūkančių ir nerūkančių pasaulis“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A. Žaliauskienė, D. Donauskienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė

A. Makackienė

,,Spalviukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘ grupė
9,10 Vasaris – ,,Sveikatingumo mėnuo‘‘. Plaukimo užsiėmimai ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis‘‘ socialiniams partneriams Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

Marijampolės miesto ikimokyklinės ugdymo įstaigos ,,Rūta‘‘, ,,Rasa‘‘ Lopšelio-darželio plaukimo baseinas
10 Sportinė pramoga – akcija ,,Kaip smagu grūdintis lauke – saule, oru ir nuotaika gera” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė

,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko aikštynas
13-17 Literatūrinė pilietinė savaitė ,,Gražiausio žodžio rinkimai‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Spalviukų” grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
15 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti: Literatūrinis – muzikinis rytmetis ,,Mano eilės, tau Lietuva‘‘.

Piešinių paroda ,,Mano Lietuva‘‘

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
15 Dalyvavimas virtualiame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų dainų festivalyje ,,Dainų puokštė Vilniui“ Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Spalviukų”, ,,Bitučių‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
20-24 Trumpalaikio projekto ,,Sveikatos abėcėlė‘‘ įgyvendinimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
20-28 Trumpalaikio projekto ,,Vaisiadienis, uogadienis, daržoviadienis” įgyvendinimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Uzdilienė,

V. Šlekaitienė

,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Aitvarai‘‘ grupėje
21 Užgavėnių šventė ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo‘‘ Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė,  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko sporto aikštynas
28 Edukacinis – muzikinis spektaklis ,,Gedimino pilies istorija. Vieno karžygio diena”, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A.  Blaškevičienė, Z. Dzetaveckienė, logopedė

V. Bružinskienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė

2023 m. sausio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

 

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
2-16 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte
,,Maži ir dideli-sportuojame visi”
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Rudaitienė,

V. Buzienė,

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

,,Meškiukų”, ,,Lašiukų” grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto salė, lauko aikštynas
2-30 STEAM eksperimentinės veiklos
,,Stebuklingas sniegas”, „Sniegas-vanduo”
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos
R. Mokolaitė,V. Buzienė
,,Papūgiukų” grupės
ugdytiniai, mokytojos
Lopšelio- darželio lauko erdvės, ,,Papūgiukai” grupė
2-30 Tarptautinės emocijų ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai” valandėlės: ,,Sėkmingo bendravimo taisyklės.
Tarpusavio santykių užmezgimas‘‘
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitienė

,,Lašiukų” grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Lašiukai‘‘ grupė,  lopšelio-darželio erdvės
2-31 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtualiame  projekte ,,STEAM- linksmoji matematika gamtoje” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė,

V. Šlekaitienė,

N. Uzdilienė,

R. Mokolaitė,

V. Buzienė

,,Kiškiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, Facebook paskyra ,,STEAM – linksmoji matematika gamtoje“ grupė
2-31 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio darželio bendruomenė Lopšelio-darželio grupės
2-31 Žaidžiame su vaikais lauke – smagiausios pramogos žiemą Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Uzdilienė,

V. Šlekaitienė

,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko aikštynas
3-31 Dalyvavimas respublikiniame  projekte ,,Sveikatiada”. “Užsiimk joga su sveikatiada” Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto salė
6 Edukacinė veikla: ,,Atkeliavo trys karaliai‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
6 Šventinis rytmetis „Trys karaliai atkeliavo” Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
9-13 STEAM savaitė – ,,Tyrinėjame sniegą” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Žirniukai” grupė, lopšelio-darželio  lauko erdvės
9-13 Kūrybinė STEAM savaitė ,,Senis besmegenis kitaip ir spalvoto sniego paslaptys” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė

,,Kiškiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Kiškiukai” grupė,   lopšelio-darželio lauko erdvės
9-27 STEAM eksperimentinės veiklos su sniegu ir ledu ,,Žiemos atradimai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė, lopšelio-darželio lauko erdvės
9-27 Ilgalaikis  skaitymo projektas ,,Augu su knyga” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Piliponienė,

R. Savickienė

,,Ančiukų‘‘ grupės bendruomenė ,,Ančiukai‘‘ grupė
13 Rytmetis, skirtas „Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai atminti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė

,,Spalviukų‘‘, ,,Bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  meninio ugdymo salė
16 Pramoga: spektaklis ,,Žvaigždė‘‘.

Kalbos kultūros ugdymas per vaidybą. Vaikų pažintis su lazdelinėmis lėlėmis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

I. Subačienė

,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Žuvytės‘‘ grupė
16-20 STEAM veikla – eksperimentinės veiklos su vandeniu „Vandenėlis mūsų draugas” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Buzienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
17-18 Sportinė pramoga Pasaulinei sniego dienai paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko aikštynas
23-27 Kūrybinė STEAM savaitė ,,Spalvotas sniegas” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

,,Meškiukų” grupės ugdytiniai ir mokytojos ,,Meškiukai‘‘ grupė,

lopšelio-darželio lauko erdvės

27 Sportinė pramoga ,,Kviečiame visus draugus – sportui šaltis nebaisus” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Kiškiukų” grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės

2022 m. gruodžio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1 Dalyvavimas Marijampolės miesto  virtualiame  šokių festivalyje „Kaip mokam, taip šokam-2022″ Meninio ugdymo mokytoja V. Gudaitytė Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Spalviukai” ugdytiniai Festivaliui sukurtoje Facebook grupėje ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022“
1-15 Organizavimas Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų parodos „Vienos snaigės istorija” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, tėvai (globėjai), mokytojai Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
1-20 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Advento žibintų šviesoje” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė,

V. Buzienė,

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Papūgiukai“, ,,Boružiukai“ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Papūgiukai”, ,,Boružiukai“ grupių  virtuali erdvė
1-30 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Mano svajonė kalėdų žaisliuke“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė,

R. Pangonienė

„Meškiukai“ grupės ugdytiniai, mokytojos Kauno Nemuno mokyklos internetinė svetainė
1-30 Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo  ,,Sveikatiados” projekte. Gruodžio mėnesio iššūkis ,,Užsiimk joga su sveikatiada” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šlekaitienė,

N. Uzdilienė

,,Aitvarai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Aitvarai” grupė, lopšelio-darželio sporto salė
1-30 Tarptautinės emocijų ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai ” valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitiene

,,Lašiukai“ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai“ grupė
1-31 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės
1-31 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus. Gruodžio  mėnesio iššūkis: „ Drausti negalima leisti. (Kur dėti kablelį?) – saugus internetas“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, sporto salė, grupės
1-31 Dalyvavimas ilgalaikės masinio futbolo programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte – “Futboliukas”. Projektą organizuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF) Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė,

N. Uzdilienė,

V. Šlekaitienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas, sporto salė
5 Emocinio intelekto ugdymas. Prevencinė veikla: ,,Jausmų pažinimas” Socialinė pedagogė Diana Grabauskė ,,Kiškiukai“, ,,Lašiukai“ grupių  ugdytiniai, socialinė pedagogė Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
5-9 Terapinė edukacinė veikla. Piešimas ant vandens. Ebru menas Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė,

V. Šidlauskienė

,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupių ugdytiniai, mokytojos, tėveliai ,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupės
5-22 Adventinio laikotarpio kalėdinių istorijų rytmetiniai skaitiniai Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio ugdytiniai, tėvai, pedagogai, administracija Meninio ugdymo salė
7 STEAM kūrybinė veikla ,,Mes mažieji architektai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukai“ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Žirniukai“ grupė
9 Pokalbis – diskusija „Draugystės nenusipirksi” –  tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai“, ,,Bitutės“ grupės
9 Dalyvavimas Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių uždarų patalpų futbolo turnyre  ,,Advento futboliukas 2022‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

,,Bitutės“ grupės ugdytiniai, mokytojos, neformaliojo ugdymo mokytoja Marijampolės sporto centras
12 Grupinis pasakų terapijos metodo taikymas ,,Seku, seku pasaką….“ Socialinė pedagogė Diana Grabauskė ,,Aitvarai“, ,,Ančiukai“ grupių ugdytiniai Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
12-31  Organizavimas akcijos ,,Vaivorykštukų“ spindinčios eglutės‘‘ Lopšelio-darželio tėvų komitetas Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko erdvė
13 Incijavimas ir organizavimas sveikatingumo renginio „Plaukiame į Kalėdas“  iš Marijampolės  savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo  lėšų Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai, lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ ugdytiniai Lopšelio-darželio baseino erdvė
13-22 Šventiniai rytmečiai ,,Kalėdų senelio belaukiant‘‘ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo mokytoja Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
16 Edukacinė veikla ,,Meduoliais kvepiančios Kalėdos” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Piliponienė,

R. Savickienė

,,Ančiukai“ grupės bendruomenė ,,Ančiukai‘‘ grupė
19 Išvyka į Marijampolės kino teatrą ,,Spindulys”. Šventinis renginys ,,Su Kalėdų Seneliu mums taip gera ir smagu” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė,

V. Rudaitienė,

V. Buzienė

,,Kiškiukai“ , ,,Lašiukai“ grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojos Marijampolės miesto kino teatras ,,Spindulys”
22 Ekskursija į Kauno Aviacijos muziejų. Susitikimas su Kalėdų Seneliu Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Kauno Aviacijos muziejus

2022 m. lapkričio mėnesio

VEIKLOS PLANAS

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
3 Šventinė – muzikinė pramoga ,,Linksmoji grybų pasakaitė‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė, meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
3-30 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės
3-30 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus‘‘. Lapkričio mėnesio iššūkis: „Jei gali svajoti apie tai, gali ir padaryti“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, sporto salė, grupės
3-30 Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte ,,Futboliukas‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Dzetaveckienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas, sporto salė
3-30 Tarptautinės emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai‘‘ valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitiene

,,Lašiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
6 Lapkričio 6-oji pyragų diena. Iniciatyva ,,Pasidalink pyragu – pasidalink gerumu‘‘ Lopšelio-darželio administracija Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojai Lopšelio-darželio lauko erdvės
7 Ekskursija į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Dalyvavimas  fizinio aktyvumo užsiėmimuose Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, tėvai, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Makackienė Marijampolės savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras

7-9 Edukacinė kūrybinė STEAM veikla – eksperimentai  su Easy marble dažais Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė,

L. Lenkutienė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
8 Lapkričio 8oji – Europos sveikos mitybos diena. Rytmetis ,,Žinau ką valgau‘‘ Ikimokyklinio ugdymo  mokytojos

N. Piliponienė,

R. Savickienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
9-18 Kūrybinių darbų paroda ,,Žibintų švieselės”, skirta Šv. Martyno dienai paminėti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė,

V. Buzienė,

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, tėvai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
10 Rudens muzikinė  pramoga:

Šv. Martyno ir ožio diena

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė,

meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
10 Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės organizuojamoje akcijoje ,,Rudeninė švara – mano miestui 2022‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio lauko  teritorija,  teritorija aplink įstaigą
11 Edukacinė veikla ,,Aš saugus, kai žinau‘‘. Susitikimas su Marijampolės policijos pareigūne Edita Ežerskiene Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio meninio ugdymo salė
11-14 Dalyvavimas  respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų (logopedų) vaikų tarties mokymo virtualiame projekte “Garsų L, R užduočių kraitelė” Logopedė

V. Bružinskienė

Ikimokyklinių grupių ugdytiniai Šiaulių r. lopšelio – darželio “Spindulėlis” , Kauno lopšelio – darželio “Daigelis” virtuali erdvė
11-29 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Mūsų gimtasis kraštas – Sūduva“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė,

R. Mokolaitė,

Z. Dzetaveckienė,

A. Blaškevičienė

,Boružiukai”, ,,Papūgiukai‘‘, ,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai,  mokytojos Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys
16  Lapkričio 16-oji Tarptautinė tolerancijos diena. Pilietinė iniciatyva ,,Tolerancijos namas‘‘ Socialinė pedagogė

D. Grabauskė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

,,Kiškiukai‘‘, ,,Lašiukai‘‘, ,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio užsiėmimų erdvė
22 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių virtualiame šokių festivalyje ,,Kaip mokam, taip šokam -2022 “ Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

Spalviukai‘‘ grupės ugdytiniai Uždaroje festivaliui sukurtoje Facebook grupėje ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022“
22-25 Muzikinė pramoga ,,Skambantys puodai‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L.Griškelienė,

R. Pangonienė

,,Meškiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Meškiukai‘‘ grupė
29  Lapkričio 29 – Tarptautinė draugo diena. Vaikų diskusija ,,Mano geriausias draugas‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Bitutės‘‘, ,,Spalviukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Bitutės‘‘, ,,Spalviukai‘‘ grupės
30 Advento vakaronė „Visa liepsnoja laukimu” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė,

D. Donauskienė

,,Bitutės‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo salė

 


2022 m. spalio mėnesio

VEIKLOS PLANAS 

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1-7 Dalyvavimas respublikiniame bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, vaikų globos įstaigų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių piešinių konkurse “Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems”. Konkursas skirtas paminėti Pasaulinę maisto dieną Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos VšĮ „Tikra mityba“ virtuali erdvė
1-31 Dalyvavimas visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ,,Solidarumo bėgime 2022‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės, Mokolų gatvės pėsčiųjų takas
1-31 Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Šlekaitienė Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės
1-31 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Rudeninis lapas” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė, A. Blaškevičienė,

Z. Dzetaveckienė

,,Papūgiukai‘‘, ,,Kiškiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos Babtų lopšelio – darželio virtuali erdvė
1-31 Dalyvavimas respublikiniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės
1-31 Trumpalaikis projektas ,,Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija grupėje“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

I. Subačienė, R. Savickienė

,,Žuvytės” grupės bendruomenė ,,Žuvytės‘‘ grupė, lauko erdvės
1-31 Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte ,,Futboliukas‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Z. Dzetaveckienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas
1-31 Tarptautinės emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai‘‘ valandėlės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitienė

,,Lašiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Lašiukai‘‘ grupė
3 Diskusija „Mes saugūs, ačiū policininkams” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘ grupės
3 Prevencinė pamokėlė: ,,Mandagus ir draugiškas” Socialinė pedagogė D. Grabauskė ,,Ančiukai‘‘, ,,Aitvarai‘‘ grupių ugdytiniai Užsiėmimų erdvė
3 Tarptautinės muzikos dienos minėjimas ,,Muzikos garsai‘‘ Meninio ugdymo mokytoja

V. Gudaitytė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai Meninio ugdymo salė
3-7 Trumpalaikis projektas ,,Rudenėlio gėrybės‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Mokolaitė, V. Buzienė

,,Papūgiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
3-7 Socialinė iniciatyva ,,Saulėgrąžos žiedelis Seneliui” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė, A. Blaškevičienė,

V. Rudaitienė

,,Kiškiukai‘‘, ,,Lašiukai‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos VŠĮ Marijampolės globos namai “GIEDRUMA LT”/grupė
3-14 Dalyvavimas respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ Sveikatingumo akcijoje „Mes mažieji turistai 2022″ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas
3-21 Kūrybinė – edukacinė veikla ,,Rudeninis medis” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Kuncienė

,,Žirniukai‘‘ grupės  ugdytiniai, mokytoja Lopšelio-darželio lauko erdvės, ,,Žirniukai‘‘ grupė
3-31 Spalio 4 – oji Pasaulinė gyvūnų diena. Akcija: ,,Maistas – beglobiams gyvūnams‘‘ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lopšelio-darželio bendruomenė Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija
3-31 STEAM veikla su gamtine medžiaga ,,Konservuojame rudenį” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  R. Savickienė, I. Subačienė ,,Žuvytės‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Žuvytės‘‘ grupė
5 Šventinis rytmetis „Rudeniniai lapai, Tau Mokytoja” – skirtas Tarptautinei mokytojų dienai Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė, meninio ugdymo mokytoja

 

,,Bitutės‘‘  grupių ugdytiniai, lopšelio-darželio  mokytojos, meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo salė
7 Tarptautinės šypsenos dienos minėjimas

Dienos moto: Padaryk gerą darbą! Padėk nusišypsoti bent vienam žmogui!

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  N. Uzdilienė, N. Piliponienė Lopšelio darželio bendruomenė Lopšelio-darželio grupės, lauko erdvės
10-14 STEAM pažintinė-tiriamoji veikla ,,Keliaujanti sraigė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Mokolaitė ,,Papūgiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Papūgiukai‘‘ grupė
10-14 Terapinis rytmetis „Rudens harmonija” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio sporto aikštynas
10-14 STEAM veikla eksperimentai su vandeniu ir gamtine medžiaga ,, Namelis varlytei” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė, L. Lenkutienė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
14 STEAM patyriminė veikla „Skaniausios mišrainės recepto kūrėjai” Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė,

A. Žaliauskienė

,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘  grupių ugdytiniai, mokytojos ,,Spalviukai‘‘, ,,Bitutės‘‘ grupės
10-21 Trumpalaikis projektas ,, Rudeninių lapų kompozicija” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

N. Uzdilienė, V. Šlekaitienė

,,Aitvarai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
10-21 Trumpalaikis projektas ,,Krenta rudeniniai lapai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė, R. Pangonienė

,,Meškiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio  lauko erdvės
20 Edukacinė pramoga ,,Paslaptingas atvykėlis” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

N. Piliponienė, R. Savickienė

,,Ančiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko erdvės
21 STEAM veikla su kinetiniu smėliu ,,Smėlio raštai” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

D. Čėsnienė, L. Lenkutienė

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė
27-28 Rudenėlio šventė – ,,Rudenėlio pokštai‘‘ Meninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio lauko aikštynas

2022 m. rugsėjo mėnesio

VEIKLOS PLANAS

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta
1 Šventinis  rytmetis ,,Labas rugsėji‘‘ –  skirtas Mokslo ir žinių dienai  paminėti Meninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lopšelio-darželio bendruomenė Lopšelio-darželio aikštynas
1-30 Dalyvavimas respublikiniame  projekte „Sveikata visus metus 2022“. Rugsėjo mėnesio iššūkis ,,Nuo pažinimo sveikatos link‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Šlekaitienė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos Lopšelio-darželio grupės, lauko erdvės
1-30 Edukacinė veikla. Aš ir bendruomenė. Aš grupėje. Darželis- man ypatinga vieta Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šlekaitienė, N. Uzdilienė

,,Aitvarų grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Aitvarai‘‘ grupė, lauko erdvės
1-30 Trumpalaikis projektas “Adaptacija- kas tai?”- ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijai palengvinti Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Kuncienė,

V. Šlekaitienė

,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, mokytojos ,,Žirniukai‘‘ grupė
1-30 Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos edukaciniame projekte ,,Futboliukas‘‘ Neformaliojo ugdymo mokytoja

J. Dzingienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Z. Dzetaveckienė

,,Bitučių‘‘, ,,Spalviukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘,  Lašiukų‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, neformaliojo ugdymo  mokytoja Lopšelio-darželio  sporto aikštynas
1-30 Pirmieji žingsneliai darželyje. Adaptacija- be baimės, lengvai ir išmintingai Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Savickienė

,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja ,,Žuvytės‘‘ grupė
5-7 Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse ,,Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė, A. Blaškevičienė

,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos  VšĮ „Tikra mityba“ facebook puslapyje
5-9 Edukacinė veikla ,,Mano aplinka ir nauji draugai‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Griškelienė, R. Pangonienė

,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Meškiukai‘‘ grupė
7 Ekskursija į VŠĮ LISPA mokyklą Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Z. Dzetaveckienė, A. Blaškevičienė

,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Marijampolės VŠĮ ,,Lispa‘‘ mokykla
8 Ekskursija į VŠĮ LISPA mokyklą Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

V. Šidlauskienė, D. Donauskienė

,,Bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Marijampolės VŠĮ ,,Lispa‘‘ mokykla
9 Turistinis renginys VŠĮ IT studiją  LISPA Priešmokyklinio

ugdymo mokytojos

A. Žaliauskienė,

D. Donauskienė

,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos Marijampolės VŠĮ ,,Lispa‘‘ mokykla
12 Ekskursija į VŠĮ LISPA mokyklą Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

V. Rudaitienė, V. Buzienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

 

Marijampolės VŠĮ ,,Lispa‘‘ mokykla
12-30 Pažintinė veikla ,,Krinta lapai pamažu” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Mokolaitė

,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja Lopšelio-darželio lauko erdvės
13 Pramoga gryname ore ,,Surask mane ir pavadink” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

V. Rudaitienė

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja

 

Lopšelio-darželio lauko erdvės
14 Pramoga ,,Burbulų fiesta‘‘ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Čėsnienė ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytoja Lopšelio-darželio lauko erdvės
15 Grupės tėvų susirinkimas – ,,Ką svarbu žinoti priešmokyklinukų tėvams‘‘

 

Priešmokyklinio

ugdymo mokytojos

A.    Žaliauskienė,

D. Donauskienė

,,Spalviukų‘‘ grupės tėvai, mokytojos Meninio ugdymo salė
16 Sportinė pramoga ,,Smagu susitikti” Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja N.Piliponienė „Ančiukų “ grupės ugdytiniai, mokytoja Lopšelio-darželio lauko erdvės
16-22 Europos judumo savaitė: Nuo durų iki durų įmanoma ir be nuosavo automobilio Priešmokyklinio

ugdymo mokytojos A. Žaliauskienė,

V.    Šidlauskienė,

D. Donauskienė

,,Bitučių‘‘, ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Bitutės‘‘, ,, Spalviukai‘‘ grupės, lauko erdvės
19-23 Trumpalaikis projektas ,,Rudenėlio spalvos” Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

L. Lenkutienė,

D. Čėsnienė

,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos ,,Boružiukai‘‘ grupė, lopšelio-darželio lauko erdvės
21 Grupės tėvų susirinkimas-

,,Ką svarbu žinoti priešmokyklinukų tėvams‘‘

Priešmokyklinio

ugdymo mokytojos

V.Šidlauskienė,

D. Donauskienė

,,Bitučių‘‘ grupės tėvai, mokytojos Meninio ugdymo salė

 

Skip to content