Meniu Uždaryti

Logopedas

Logopedo funkcijos ir pareigos

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus;
  • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų amžių, individualius gebėjimus, poreikius;
  • Organizuoja individualius ir pogrupinius užsiėmimus;
  • Teikia metodinę pagalbą, konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.

  • Nuotraukų autorius: logopedė Vaida Bružinskienė

 

Atnaujinta 2022-12-05

 

Skip to content